informacje

Aprobacja niem. Approbation – jak ją zdobyć?

  • aprobacja

     

              niemiecka aprobacja vs polskie Prawo Wykonywania Zawodu farmaceuty                                     

Dzięki Unii Europejskiej podejmowanie pracy w krajach związkowych stało się niesłychanie proste. Ale czy zawsze? Farmaceuci pragnący pracować w Niemczech muszą uzyskać aprobację, czyli niemieckie prawo wykonywania zawodu.

 

podstawowe pojęcia

die Aprobation – aprobacja

Das Erlaubnis zur Berufsausübung – prawo wykonywania zawodu  

der Approbierte – aptekarz

 

Obecnie izby aptekarskie we wszystkich landach ujednoliciły wymagania dotyczące uzyskania niemieckiego prawa wykonywania zawodu, dalej będę posługiwać się słowem aprobacja, żeby było szybciej.

Każdy kandydat musi przedłożyć szereg dokumentów w języku ojczystym i  ich tłumaczenia w języku niemieckim. Bardzo ważne jest, ażeby tłumaczenia zostały sporządzone przez tłumacza przysięgłego, najlepiej posługującego się niemiecką pieczątką.

 

Aprobacja – jakie dokumenty przygotować?

 

Wypełniony formularz o ubieganie się o aprobację – do pobrania na stronie wybranej izby aptekarskiej

Wypełniony formularz o niekaralności – do pobrania na stronie wybranej izby aptekarskiej

Wypełniona deklaracja, że się wcześniej nie pracowało w zawodzie na terenie Niemiec

Aktualny życiorys – CV musi być podpisane i nie może zawierać luk w ciągłości zawodowej. Gdy ktoś uczył się języka po przyjeździe należy to uwzględnić w życiorysie.

Kopia dowodu osobistego albo paszportu

Akt urodzenia

Dowód zmiany nazwiska – w przypadku mężatek, można załączyć akt ślubu

Umowa o pracę w aptece/szpitalu, do przemysłu nie potrzeba aprobacji

Zaświadczenie o niekaralności z biura meldunkowego w przypadku, gdy przebywa się na terenie Niemiec dłużej niż 6 miesięcy.

Zaświadczenie o niekaralności z polskiego sądu –  dokument nie może być starszy niż 3 miesiące w momencie, gdy składamy komplet dokumentów

Wypełnione zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy – do pobranie ze strony wybranej izby aptekarskiej

Zaświadczenie o braku zastrzeżeń do wykonywania czynności zawodowych z Oberste Gesundheitsbehörden
z danego landu.

Certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie przynajmniej B2

Dowód ukończonych studiów – dyplom, polskie prawo wykonywania zawodu, plan studiów,  http://potwierdzenie z Naczelnej Izby Aptekarskiej

 

Tutaj link do oryginalnego testu po niemiecku

https://www.aknr.de/download/apotheker/berufliche_anerkennung_akademische-heilberufe.pdf

https://www.abda.de/fuer-apotheker/berufsausuebung/anerkennung-der-apothekerdiplome/als-auslaendischer-apotheker-in-deutschland-arbeiten/apothekerausbildung-innerhalb-von-europa-abgeschlossen/

 

Dokumenty można wysłać osobiście albo za pośrednictwem poczty. Proces weryfikacji dokumentów trwa około 3 tygodnie. Jeśli czegoś brakuje albo wymaga korekty, będziemy poinformowani o tym listownie.

Po weryfikacji dokumentów zostanie wystosowany list informujący, że możemy umówić się na egzamin językowy, sprawdzający znajomość słownictwa medycznego. Więcej na ten temat napiszę w kolejnym poście.

Musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 250 do 500 Euro za samo sprawdzenie wiarygodności dokumentów.

Do tego dochodzi osobno koszt egzaminu.

Polecam zbierać na wszystko rachunki i paragony – przydadzą się przy składaniu rozliczenia podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *